Terceiro entorno

Deixo aquí este video que me parece moi interesante para fortalecer tanto os cooñecementos sobre o mundo dixital tratados na última clase coo sobre o impacto das novas tecnoloxías na sociedade, tema que abordamos nas primeiras sesións, Aquí poemos observar como as novas tecnoloxias nos ofrecen moitas facilidades pero tamén provoca a perda de moitas costumes e transforma a forma de relacionarnos.