E-portafolio

Este é un pequeno vídeo que nos explica de xeito breve o que entendemos por E-portafolio. Compártoo como complemento á entrada publicada.