Copyrigth, Dereitos de autor e Ley Sinde

Vídeo explicativo sobre a temática do Copyrigth, facendo especial fincapé na propiedade intelectual, os dereitos de autor e a Ley Sinde. Así mesmo, ennuméranse as sociedades e organizacións encargadas da regulación destos mesmos elementos.