EDUCACIÓN ABIERTA, CONOCIMIENTO ABIERTO, SOFTWARE LIBRE… O ¿CERRADO Y PROPIETARIO?

  Miguel Aldrey
  Por Miguel Aldrey

  Desde fai uns anos existe un debate con dúas opcións enfrontadas: software libre e software propietario.

  O debate prodúcese en todos os ámbitos, no uso persoal e no profesional. De calquera forma, Libre ou Propietario, as características que debe ter un bo software son: corrección, fiabilidade, eficiencia, integridade, facilidade de uso, facilidade de mantemento, flexibilidade, facilidade de proba, portabilidad, facilidade de reúso, interoperabilidade.

  Aquí detallo as vantaxes e inconvenientes de cada un deles:

  SOFTWARE LIBRE

  Vantaxes:

  • Existen aplicacións para todas as plataformas (Linux,  Windows, Mac Vos ).
  • O prezo das aplicacións é moito menor, a maioría das veces son gratuítas.
  • Liberdade de copia.
  • Liberdade de modificación e mellora.
  • Liberdade de uso con calquera fin.
  • Liberdade de redistribución.
  • Facilidade á hora de traducir unha aplicación en varios idiomas.
  • Maior seguridade e fiabilidade.
  • O usuario non depende do autor do software.

  Inconvenientes

  • Algunhas aplicacións poden chegar a ser algo complicadas de instalar.
  • Inexistencia de garantía por parte do autor.
  • Interfaces gráficas menos amigables.
  • Pouca estabilidade e flexibilidade no campo de multimedia e xogos.
  • Menor compatibilidade co hardware.

  SOFTWARE PROPIETARIO

  Vantaxes:

  • Facilidade de adquisición (pode vir  preinstalado coa compra do  pc, ou atopalo facilmente nas tendas).
  • Existencia de programas deseñados especificamente para desenvolver unha tarefa.
  • As empresas que desenvolven este tipo de software son polo xeral grandes e poden dedicar moitos recursos, abrigo económicos, no desenvolvemento e investigación.
  •  Interfaces gráficas mellor deseñadas.
  •  Máis compatibilidade no terreo de multimedia e xogos.
  • Maior compatibilidade co hardware.

  Inconvenientes

  • Non existen aplicacións para todas as plataformas ( Windows e Mac VOS).
  • Imposibilidade de copia.
  • Imposibilidade de modificación.
  • Restricións no uso (marcadas pola licenza).
  • Imposibilidade de redistribución.
  • Polo xeral adoitan ser menos seguras.
  • O custo das aplicacións é maior.
  • O soporte da aplicación é exclusivo do propietario.
  • O usuario que adquire software propietario depende ao 100% da empresa propietaria.

  Poderíase dicir que onde unha opción  flojea a outra cobra máis forza. Non obstante o software libre está en constante crecemento e evolución, logrando día a día mellorar e eliminar os aspectos en que  flojea.

  Por outra banda, as empresas de software propietario empezan a investir no software libre, en vistas de que este modelo é moito máis eficiente que o modelo tradicional.

   

  Bibliografía y Recursos empleados:

  Wiley D. (2010)  Open Education and The Future. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vEyhhvRKCGw

   Miguel Aldrey

   Miguel Aldrey

   Estudiante de Pedagogía en la USC

   últimos comentarios