• Descargar

SIEMENS conectivismo

SIEMENS conectivismo

SIEMENS conectivismo

Por Ana 22 April 2020 @ 3:39pm

Relativo ao blog "Modificouse a forma na que aprendemos pola tecnoloxía? Que din as teorías de aprendizaxe?"