Páginas de Irene Pais

  • Remate...ou inicio?

    Última actualización de en Irene Pais
    Dase por finalizada unha etapa de formación na que se nos abriu a porta a un campo novo, non tanto centrado en saber empregar as tecnoloxías senón en como empregalas adecuadamente e o porque. Coñecer as competencias...

últimos comentarios

Sin comentarios