NOVOS ELEMENTOS QUE GARDO

Última actualización de en Carmen Castro Garcia

O que principalmente me levo, sen dúbida, é un cambio de mentalidade. A min non me gustaba traballar na rede, non entendo moitos programas, e non coñecía instrumentos que me fixeran atractiva este tipo de metodoloxía.

Tomareime esta clase como aquelas clases de informática que non tiven durante a miña escolarización, posto que o que me levaba de este tipo de clases non me serviu de nada.

 

Dentro dos contidos tratados, as ideas que máis me levo son:

- Competencias dixitais e alfabetización dixital, como unha posibilidade para todos, non como unha excepción, posto que lle facilitará a vida a moitas persoas.

- O contido na rede, en Internet, accesible para todos, o que implica ofrecer a opción de ler, investigar, informarse, crear e seguir compartindo. Isto sempre respectando as normas de autoría, copyright...

- Instrumentos, ferramentas, estratexias didácticas, etc. como as Webquest as “Flipped clasrrom” ou a gamificación ou ludificación, como métodos máis efectivos que copiar sentados o que o profesor di durante todas as clases.

    Carmen Castro Garcia

    Carmen Castro Garcia

    Alumna de 3º de Pedagogía, de la USC.