FUTUROS ELEMENTOS A ATOPAR E GARDAR

Última actualización de en Carmen Castro Garcia

Finalmente, podo dicir que aprendín más en metodoloxía e en práctica, que teoricamente, pero gústame, porque as tecnoloxías están para ser utilizadas, non para estudalas simplemente. Como futuros profesionais da educación, debemos adquirir o maior posible, para logo estar preparados ante calquera tipo de problema educativo ao que nos enfrontemos, e para iso é necesario contar con moitas ferramentas e moitos elementos. Elementos que gardamos na nosa mochila imaxinaria no día a día, tanto no ámbito educativo como tal, como no noso ámbito informal, que nos ensina máis do que creemos.

Gustaríame haber descuberto algunha ferramenta máis, e sobre todo, poñelas en práctica na clase. Aínda que tamén é certo que cada un individualmente pode buscalas, porque creo que houbera sido moi interesante traballar con algunhas, pero iso serán elementos que deberei ir buscando eu mesma con detemento e paciencia.

    Carmen Castro Garcia

    Carmen Castro Garcia

    Alumna de 3º de Pedagogía, de la USC.