Estructura dos Blogs

Última actualización de en Noelia Villar

A comezo do cuatrimestre deusenos a escoller entre realizar Blogs de temas que a nos nos suscitasen interés, ou realizar Blogs de temas propostos pola docente. Persoalmente non dubidei en escoller os temas propostos, sei que é ir ao fácil, pero a verdade e que con tantos traballos e exposicións de todas as materias sempre se agradece facilitar un pouco as cousas sempre que se poida, e dende o meu punto de vista indagar sobre temas xa propostos iba a aforrarme tempo.
Dito esto, quero explicar que eu non seguín a orde dos temas propostos, ao principio sí pero logo esperaba a falar sobre esa temática na aula para partir dunha base, e logo poder crear un Blog máis rico tanto en contidos como en valoracións e opinión persoais. Non seguín ningún outro criterio para a súa orde, simplemente intentaba que un Blog tivese a maior relación posible co anterior e viceversa.