Ainhoa Torreira

"El mayor signo de éxito par un maestro es ser capaz de decir 'los niños funcionan como si yo no existiese' " (Maria Montessori)

()

Descripción corta: Estudante de Pedagoxía na USC.
Email de contacto:
Usuario de Twitter: @ATorreira

Actividad

  • Ainhoa Torreira
   Boas Ana Belén Pareceme moi interesante o tema deste blog, e comparto contigo a elección pola educación aberta. A educaicón é un dereito de todos nós, e coa educación aberta, creo que esta...
   • Ainhoa Torreira
    Ainhoa Torreira ha creado la página 3. Valoracións xerais da materia
    De cara a este apartado final, gustaríame resaltar as valoracións con respecto á materia de Tecnoloxía Educativa e as súas aportacións á miña formación como futura profesional da...
    • Ainhoa Torreira
     Ao longo desta materia, moitos trataron temas que se mencionaron na clase e lles pareceu interesante informar máis sobre os mesmos, outros como é o meu caso, decidimos tratar os temas propostos pola docente. Tal e como mencionei...
     • Ainhoa Torreira
      Ainhoa Torreira ha creado la página 2.1. Progreso (pico a pico)
      O emprego dunha rede como Stellae, como xa mencionei foi bastante novidoso á hora de abordar unha materia no que levamos de carreira, o que provocou en min motivación e entusiasmo á hora de aprender e entender como se ían...
      • Ainhoa Torreira
       Ainhoa Torreira ha creado la página 2. Desenvolvemento
       Neste punto, recollerase o progreso persoal na materia, así como aqueles conceptos que me resultaron máis interesantes e que se poderían incorporar á miña maleta na cal xa hai outros moitos coñecementos...
       • Ainhoa Torreira
        Ainhoa Torreira ha creado la página 1. Introducción
        De cara a poñer o broche de ouro a outro ano de carreira, débese retroceder ao inicio deste cuadrimestre, para poder reflexionar sobre o proceso e progreso ao longo da materia de Tecnoloxía Educativa, e da marca que se foi...
        • Ainhoa Torreira
         Ainhoa Torreira ha creado la página O meu progreso pico a pico
         Fonte: pixabay  
         • Ainhoa Torreira
          Ainhoa Torreira ha comentado en el blog ¿EDUCACIÓN IGUALITARIA?
          Hola Laura! Xa leera esta noticia cando saira, e paréceme super interesante que a inclúas como entrada. A educación é un dereito que temos todos, independentemente do sexo, raza, etnia... Como ben dis a...

         Amigos

         Tablón de mensajes

         Nube de etiquetas

         Blogs

         Páginas