Resultados para "autonomía"

Tags

  • Silvia Santos López

   BLOG 3. ¿Qué cambios conlleva la tecnología en nuestra forma de aprendizaje?

   En el blog anterior hablé sobre el debate existente en la sociedad de trabajar o no con las tecnologías en las aulas y se respondió a las preguntas: ¿para qué se utiliza la tecnología en la educación?, ¿qué tipo de herramientas usamos...

   Tags: tecnología, educación, cambios, autonomía, motivación, proyectos, tecnologías digitales, valores, ética

   • María Carballo

    BLOG 14: Uns pasos na Tecnoloxía Educativa no camiño da Pedagoxía

    Expoñer aquí e agora, neste último blog, as pinceladas finais do meu proceso de aprendizaxe, coas implicacións e reflexións que isto conleva.  Unha materia que dende o primeiro día me creou curiosidade en canto a metodoloxía se refire. No m...

    Tags: Stellae, aprendizaxe, proceso, autonomía, colaborativo, innovación