Datas para investigadores/as que presentan comunicacións

[table id=4 /]

Datas para profesorado que presenta experiencias con tecnoloxía

[table id=7 /]

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado