Fechas para investigadores/as que presentan comunicaciones

[table id=1 /]

Fechas para profesorado que presenta experiencias con tecnología

[table id=8 /]

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado