Please enable JS

Thesis

As implicacións da cibercultura nas prácticas corporais entre adolescentes

Director : Raúl Eirín Nemiña

Author :Almir Zandoná Júnior

Year :2021

Codirector :Jesús Rodríguez Rodríguez

Os materiais didácticos impresos e dixitais dirixidos ao alumnado co Trastorno do Espectro Autista (TEA): Análise da percepción do profesorado de educación primaria de Galicia. 

Director :Jesús Rodríguez Rodríguez

Author :Marcos Pinaque Mareque

Year :2021

Codirector :Montserrat Castro Rodríguez 

A presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia

Director :Jesús Rodríguez Rodríguez

Author :Estefanía Pena Bascoy

Year :2021

Análise descritiva e interpretativa do programa do libro didáctico do ensino medio do Brasil: opinión dos axentes avaliadores

Director :Jesús Rodríguez Rodríguez

Author :Carmencita Ferreira Silva Assis

Year :2021

Los libros de texto digitales. Un análisis descriptivo e interpretativo de sus características

Director :Jesús Rodríguez Rodriguez

Author :Nerea Rodríguez Regueira

Year :2020

Una teoría fundamentada sobre la adopción de repositorios y recursos educativos abiertos en universidades latinoamericanas

Director :Adriana Gewerc Barujel

Author :Virginia Rodés Paragarino

Year :2019

Codirector :Martín Llamas Nistal

Enseñanza con redes sociales y aprendizaje autorregulado. Un estudio de caso en la universidad

Director :Adriana Gewerc Barujel

Author : Ana Rodríguez Groba

Year :2019

Codirector :Esther Martínez Piñeiro

Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña

Director :Jesús Rodríguez Rodriguez

Author :Denébola Álvarez-Seoane

Year :2019

As Políticas de Territorialização da Educação: Efeitos do Programa TEIP na formação global e no sucesso educativo dos alunos.

Director :Quintín Álvarez Núñez

Author :Maria de Fátima Gomes Carvalho

Year :2019