Please enable JS

 

  • POSTER-GRANDE.jpg
  • reunid-cartel.jpg

2018

-Conectando Redes - A relación entre a investigación e a práctica educativa

-II Xornada Formativa. A inclusión socioeducativa e o Trastorno do Espectro Autista (TEA)

-IX Seminario Internacional Avaliación de materiais didácticos: Os materiais e recursos dixitais en Galicia. Que hai de novo?

-XIV Xornadas Interxeracionais Rurais. Aprendendo cos nosos maiores

-VI Invernada de Cine

-Taller de Habilidades de comunicación en inglés

-Seminario de investigación a cargo de Donatella Persico, investigadora do Instituto per la Tecnologie Didattiche de Génova, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Consejo Nacional de Investigación) de Italia

2017

-I XORNADAS INTERNACIONAIS Inclúye-T. Cando a competencia dixital favorece a inclusión social. (USC)

-VIII Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. Recursos educativos para o desenvolvemento e a cidadanía global. (NEG)

-III Xornadas Interxeracionais Rurais (NEG)

-I Xornada Formativa. O trastorno do Espectro Autista. Recursos para a Inclusión Educativa.

-V Invernada de Cine

-Seminario de formación Investigación educativa y teorías de la significación: teoría política de discurso y sociosemiótica.

-Conferencia Daniel Saur Moyano. Titulada: Investigación educativa. Posicionamiento, teoría, problema de investigación y producción del conocimiento.

2016

-IV CONGRESO INTERNACIONAL. A fenda dixital: TIC, NEAE, inclusión e equidade. (USC)

-IV Invernada de Cine

-VII Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. Rede e Tecnoloxía: Desafíos educativos en comunidade. (NEG)

-Seminario de formación Metodoloxía de investigación cualitativa.

-XII Xornadas Interxeracionais Rurais. (NEG)

-Evento “ANIMAR NON É BERRAR”, dentro das actividades do Proxecto IRIS.

-Seminario de formación A investigación no contexto Iberoamericano.

-XI Xornadas Interxeracionais Rurais. (NEG)

-IV Reunión do Proxecto IRIS

2015

-Curso de verano - MOOC y aprendizajes en redes sociales

-VI Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. A educación e os materiais didácticos en Finlandia: Qué podemos aprender?

2014

-V Seminario – Obradoiro de Avaliación de Materiais Didácticos. Inclusión educativa e traballo por proxectos (NEG)

2013

-CONTECE 2013. Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas universitarias

-12th IARTEM International ConferenceonTextbooks and Educational Media. Textbooks and Educational Media in a Digital Age (IARTEM)

-IV Seminario – Obradoiro de avaliación de materiais. O proxecto Abalar. Cara onde? (NEG)

-IX Xornadas interxeracionais rurais (NEG)

-V Xornadas Educación e Linguas en Galicia. 30 anos de Lei de Normalización Lingüística (USC)

-VI Xornada. Os Recursos Educativos en Galego. Educación Social (USC)

-VI Xornadas de Materiais Didácticos. Recursos e materiais didácticos para o ensino en Galego (NEG)

-XV Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo. A formación, a orientación e o emprego, determinantes navulnerabilidade social. Cidadanía, poboación activa e sociedade inclusiva: impacto da crise no patrimonio inmaterial das persoas (USC)

2012

-III Seminario de Avaliación de materiais didácticos. O libro de texto dixital. Que hai de novo? (NEG)

-III Congreso Galego de Investigación en Ciencias da Educación (USC)

-III Congreso Ibérico A Fenda Dixital. Tic, Escola e Desenvolvimento Local (NEG)

-IV Xornadas Educación e Linguas en Galicia (USC)

-Regional Conference IARTEM Brazil 2012. Challengestoovercome social inequality: the role of textbooks and educational media (IARTEM)

-V Xornada. Os Recursos Educativos en Galego: Formación Profesional (USC)

-VIII Xornadas Interxeracionais Rurais (NEG)

2011

-II Seminario – Obradoiro: a avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital (NEG)

-III Xornadas Educación e Linguas en Galicia. O imaxinario social sobre o galego (USC)

-IV Xornadas. Os Recursos Educativos en Galego. Bacharelato (USC)

2010

-IV Seminario Internacional: "La universidad Iberoamericana y la sociedad del conocimiento: las determinaciones curriculares"

-I Seminario-Obradoiro: "A avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital"

-II Congreso Galego de Investigación en Ciencias da Educación. Etapa de Posgrao (USC)

-III Xornadas. Os Recursos Educativos en Galego. Educación Secundaria Obrigatoria (USC)

-V Congreso sobre materiais didácticos (NEG)

-VI Xornadasinterxeracionaisrurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

-Xornadas Educación e Linguas en Galicia (USC)

2009

-Jornadas Internacionales: "Docencia, investigación e innovación en la universidad. Trabajar con ePortfolios"

-IARTEM: The International Association for Research on Textbooks and Educational Media

-III Seminario Internacional: "Universidad y Sociedad del Conocimiento"

-XornadasLinguas e educación en Galicia (USC)

-II Xornadas. Os Recursos Educativos en Galego en Educación Primaria (USC)

-TheTenth International ConferenceonTextbooks and Educational Media. Local, national and transnationalidentities in textbooks and educational media (IARTEM)

-V XornadasInterxeracionaisRurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

2008

-I Xornada. Os Recursos Educativos en Galego en Educación Infantil (USC)

-II Congreso Ibérico A Fenda Dixital. As Tecnoloxías da Información e da Comunicación, entre a escola e a comunidade (NEG)

-III XornadasInterxeracionaisRurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

2007

-III XornadasInterxeracionaisRurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

-IV Congreso de Materiais Curriculares. Materiais e Recursos Didácticos Innovadores (NEG)

2006

-A educación e os recursos educativos dos museos galegos, cara onde ...?

-XIV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa

-Xornadas Galegas. Familia e escola: encontro vs desencontró

-Actividades e recursos educativos dos museos de Galicia (NEG)

2005

-II Congreso ibérico "A fenda dixital. As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), entre a escola e a comunidade”

2000

-Foro Europeo "Educación. Terceiro Milenio"

1995

-Xornadas "A Reforma educativa en Galicia"