Please enable JS

Tesis Dirigidas

Professores do Ensino Secundário: de uma identidade problemática a uma mudanza problematizante. Estudo de caso

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2008

Formaçao de profesores em Educaçao de Adultos. Estudo de caso: O Ensino Recorrente na escola Secundaria Rodríguez de Freitas

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2007

Conceptualizaçao da realidade da formaçao continua de profesores. Um estudo de caso do Centro de Formaçao de Basto

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2007

El desarrollo profesional de los docentes. Estudio de caso con profesores experimentados de Educación Física

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2006

Os materiais curriculares na construçao do conhecimento profissional do profesor de Matemática

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2006

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una escuela de Primaria de Galicia. Estudio de caso

Director : Adriana Gewerc Barujel

Año :2005

Orgaos de gestáo escolar e reforma educativa. Estudio comparativo da participaçao

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2005

Orgaos de Gestao Escolar e Reforma Educativa. Estudo comparativo da Participaçao

Director : Quintín Álvarez Núñez

Año :2005

Determinantes do processo de qualidade na aççao docente desde as perspectivas dos profesionais: Un estudo de caso

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Año :2004