Please enable JS
  • slider21.jpg

Adriana  Gewerc, coordinadora do  GI  Stellae, xunto coa Dra. Inés  Dusel do  CINVESTAV- IPN (México), amiga do  GI  Stellae e investigadora do proxecto  EDIGA, e o Dr. David Lee-Carlson de  Arizona  State  University (Estados Unidos) coordinarán o monográfico “Mocidade, identidade de xénero e poder nas plataformas dixitais” na Revista Comunicar (JCR,  Q1).

76

Este monográfico, proponse abordar as prácticas nas plataformas dixitais por parte dos mozos, atendendo especialmente á construción de identidades de xénero. A gran maioría dos mozos usan Internet e contornas dixitais, motivados principalmente por consumir contido audiovisual, manter contacto con amizades e facer plans ou compartir prácticas. As plataformas provén os marcos onde se configura a súa sociabilidade e os seus guións  identitarios. O impacto das redes sociais na socialización de xénero é innegable, pero aínda falta saber como se produce e que efectos sociais e educativos teñen ou poden ter estas configuracións. Aínda que actualmente podemos ver minoradas algunhas brechas, aínda existen infinitos modos de exercer e manifestar poder en termos das identidades de xénero, que abarcan posturas sistémicas ou contra  sistémicas e formas explícitas e implícitas. Este traballo convida a penetrarse neste nicho, aínda por descifrar, a través das cuestións:

 Que papel xogan as plataformas dixitais na construción da identidade de xénero nos adolescentes?

  • Cales son as prácticas que expresan manifestacións identitarias relacionadas co xénero dos adolescentes nas contornas dixitais?
  • Cales son as influencias dos diferentes contextos socioculturais, económicos, sociofamiliares e espazos de afinidade nas prácticas mediáticas de adolescentes?
  • Cales son os modos explícitos e implícitos de exercer e manifestar poder de xénero, desde posturas sistémicas ou contrasistémicas, nas plataformas dixitais?
  • Que se mostra e que se oculta nas prácticas que os mozos desenvolven nas plataformas dixitais?
  • Como aprenden a participar as e os mozos e que tipo de participación estimúlase nas plataformas dixitais?
  • Que lugar teñen os movementos e activismos de xénero LGBTTTQI+ e homofobia ou  transfobia nas redes e como inflúen na construción de identidade de xénero na adolescencia?
  • Que efectos sociais e educativos ten a construción de identidade de xénero nas plataformas dixitais?
  • Que demandas se lle acumulan ás institucións educativas debido a problemas como sexting,  grooming, replicación de estereotipos en  liña, ataques machistas,  homófobos, etc., na súa maioría reflectidos nas diferentes plataformas dixitais polas que se moven as e os mozos?

Este monográfico, que verá a luz no 2023, abrirá a recepción de artigos o 1 de abril ata o 30 de setembro do 2022. Se estades interesadas na temática e actualmente traballades na identidade de xénero nas plataformas dixitais, convidámosvos a participar neste número.

Para máis información, consultade a web da Revista Comunicar (www.revistacomunicar.com) e o vídeo de presentación: 

78