Please enable JS
  • slider21.jpg

O Grupo de Investigación Stellae está a desenvolver unha nova liña de formación chamada Café e Lecturas. Un seminario permanente mensual arredor da lectura de diferentes autores de referencia para o avance e desenvolvemento teórico do Proxecto Nacional de Investigación EDIGA (Entornos dixitais e identidades de xénero na adolescencia) no que traballa o grupo.

Dende o comezo deste seminario, no curso 2019/2020, os membros do grupo de investigación Stellae fixeron un exhaustivo percorrido por diferentes autores, obras e teorías. O punto de partida deste seminario foi con Clifford Geeertz e a súa obra Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas. Despois de lelo, o seminario retomouse con diferentes sesións dedicadas á obra de Bruno Latour e á comprensión da súa teoría de actores e redes.

Tamén se considerou relevante afondar en Erving Goffman debido á súa relevancia para comprender as actuacións dos medios en contornos dixitais. O seu traballo La presentación de la persona en la vida cotidiana foi considerado un bo punto de partida. Para unha mellor comprensión diso, asistiu a un seminario o profesor Jorge García Marín, sociólogo e profesor da Universidade de Santiago de Compostela, que conectou a teoría de Goffman coas prácticas mediadas nas redes sociais.

IMAGEN NOTICIA

O curso pasado 2020/2021, Café e Lectura centrouse en Michael Foucault. Tomáronse diferentes obras deste autor para comprender en profundidade os seus diferentes conceptos, de gran relevancia para o enfoque teórico do proxecto de investigación. Para unha maior profundidade, houbo dous seminarios coa doutora Andrea Torrano da Universidade Nacional de Córdoba cos que, a través de diferentes obras de Foucault, abordáronse tres conceptos fundamentais do seu pensamento: poder, tecnoloxía e suxeito.

Esta semana retomouse o café e a lectura neste curso. Para a continuidade coas liñas de traballo seguidas anteriormente, decidiuse comezar con Gilles Deleuze e Félix Guattari e o seu traballo Anti-edipo. Capitalismo y esquizofrenia, que permite recuperar elementos do pensamento de Foucault ao tempo que afonda en novos conceptos para o apoio teórico dos traballos de investigación que se están a desenvolver no grupo.

Cales cres que serán as próximas obras que se aborden no Café e Lectura?

¿Propós algunha?