imprimir

1- Tecnoloxía Educativa:

  • Integración das tecnoloxías nas institucións educativas.
  • Competencia dixital. Redes sociais no ensino, e-learning e aprendizaxe auto-sociorregulada.
  • Repositorios dixitais de materiais para o ensino. Recursos Educativos abertos (REA).
  • Pensamento computacional e aprendizaxe da programación.
  • Learning analytics.
  • Recursos educativos e materiais didácticos en diversos contextos institucionais: escolares, municipais, etc. e para diversos niveis: infantil, primaria, secundaria, universidade, persoas maiores.
  • Videoxogos no ensino: xogos serios e gamificación.
  • Smart cities e traballo comunitario.
  • Libros de texto (analíticos e dixitais)

 2- Formación e desenvolvemento profesional: Formación e desenvolvemento profesional do profesorado de diferentes niveis educativos (primaria, secundaria e universidade):

3- Inclusión socioeducativa: