Please enable JS

Antía Cores Torres

Despacho :47

Extension:13843

E-mail:antia.cores.torres@usc.es

Direccion:Rúa Xosé María Suárez Núñez. (C.Sur) 15782 Santiago De Compostela (A Coruña)

Traxectoria Profesional

Graduada en Educación Primaria con mención en Educación Musical (2016) na Facultade de Ciencias da Educación na Universidade de Santiago de Compostela. Completou a súa formación realizando o Máster en Procesos de Formación (RD 1393/2007), finalizando esta etapa cun Traballo Fin de Máster sobre a avaliación de materiais musicais publicados en lingua galega dende a óptica da normalización lingüística e cultural.

Gozou dunha Beca de Colaboración do Ministerio de Educación no departamento de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal da USC no curso 2015-2016, organizando experiencias de aprendizaxe-servizo relacionadas coa Educación Musical.

Actualmente está contratada polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a través do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU 2016), polo que se atopa desenvolvendo a súa actividade investigadora dentro do grupo e realizando a súa tese sobre os materiais de música impresos e dixitais.

Esta formación vese complementada coa asistencia e participación en congresos, xornadas, cursos, seminarios e proxectos que teñen como obxectivo o estudo dos materiais didácticos nos distintos niveis educativos.