Please enable JS

Raúl Eirín Nemiña

Despacho :107

Extension:12094

ORCID ID  0000-0002-2990-0905

E-mail:raul.eirin@usc.es

Direccion:Facultade de Ciencias da Educación. Campus Norte. Avda Xoan XXIII, s/n.

Páxinas persoais:

https://www.researchgate.net/profile/Raul_Nemina

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2514279

Traxectoria Profesional

Diplomado en Profesorado de EXB, Licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación e Doutor en Pedagoxía pola Universidade de Santiago de Compostela. A miña experiencia profesional comeza no corpo de profesores de EXB, como especialista en Educación Física, no que durante dez anos desempeño o meu labor docente no ensino Primario e Secundaria Obrigatoria. Desde o ano 2000 exerzo o labor de asesor nas estruturas de formación do profesorado en exercicio da administración educativa (CFR). Colaboro en varios proxectos escolares europeos relacionados coa introdución das TIC, as relacións entre escola e comunidade, e a formación de profesores en servizo. Participei en varios congresos nacionais e internacionais relacionados coa didáctica da educación física. Os meus intereses e publicacións oriéntanse cara o desenvolvemento profesional dos profesores, especialmente de educación física e, en xeral, cara aos procesos de mellora e innovación na escola.