Please enable JS

Esther Vila Couñago

Despacho :49

Extension:13831

ORCID ID  0000-0001-6407-463X

E-mail:esther.vila@usc.es

Direccion:Rúa Prof. Vicente Fráiz Andón, s/n. Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela

Páxinas persoais:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2152712

https://www.researchgate.net/profile/Esther_Counago

Traxectoria Profesional

É Licenciada en Pedagoxía e Doutora en Educación pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Traballou como profesora interina na Área de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación da USC e na Área de Didáctica e Organización Escolar da Universidade de Vigo. Tamén desenvolveu o seu labor profesional como pedagoga na Área de Calidade da Universidade de Vigo e como especialista en métodos didácticos e pedagóxicos nunha empresa de formación para o emprego. Actualmente é profesora axudante doutora no Departamento de Pedagoxía e Didáctica (Área de Didáctica e Organización Escolar), na Facultade de Ciencias da Educación da USC. Participou en publicacións centradas na medición e avaliación educativa e en proxectos de investigación sobre servizos de orientación profesional, calidade dos centros docentes, tempos escolares e sociais da infancia, competencia na linguaxe escrita e competencia dixital en estudantes de educación obrigatoria.