Please enable JS

Cristina Ceinos

Despacho :18 (Módulo A)

Extension:13823

ORCID ID  0000-0001-5538-9963

E-mail:cristina.ceinos@usc.es

Direccion:Rúa Xosé María Suárez Núñez. (C.Sur) 15782 Santiago De Compostela (A Coruña)

Traxectoria Profesional

Cristina Ceinos Sanz é Diplomada en Educación Social e Licenciada en Pedagoxía pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Realizou os cursos de doutoramento no Departamento de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación (MIDE) da devandita universidade e culminou a súa tese doutoral en 2008, abordando como principal temática o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) por orientadores laborais. Conta así mesmo con formación especializada, concretamente, un Máster centrado en Orientación Profesional e outro en Avaliación e Orientación de Competencias Profesionais.


Desde 2016 é Profesora Contratada Doutora do Departamento de Pedagoxía e Didáctica (USC) e responsable da docencia en materias do Grao en Educación Social (Inserción Laboral e Formación Continua dos Profesionais da Educación Social), Grao en Pedagoxía (Orientación Educativa, Deseño e Implementación de Plans e Programas de Formación, así como Orientación Profesional) e no Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas (Orientación Profesional).


Destaca, de forma complementaria, a súa experiencia na coordinación de grupos de estudantes ao exercer a coordinación do Grao en Educación Social (2016-2020) e como coordinadora académica do Programa de Intercambios por Convenio Bilateral (2012-2020) e Programa Erasmus (curso 2009-2010/ 2022-2023) na Facultade de Ciencias da Educación.


Posúe experiencia en diversos proxectos e redes de investigación nacionais e internacionais centradas en Orientación, TIC e capacitación de orientadores, contando con varios artigos, capítulos de libros e múltiples contribucións a Congresos Nacionais e Internacionais centradas nas temáticas mencionadas.