Please enable JS

Ana Couce

Despacho :58 Módulo C2

Extension:881813834

ORCID ID  0000-0001-5320-4929

E-mail:ana.couce@usc.es

Páxinas persoais:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=804838

https://orcid.org/0000-0001-5320-4929

Traxectoria Profesional

Titulada pola Universidade de Santiago (USC) como diplomada en Ciencias da Educación na especialidade de Mestra de Educación Primaria e licenciada en Psicopedagoxía. Realizou os cursos de doutoramento no Departamento de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación (MIDE) da esta universidade e a realización dos Másteres en: Organización de Servizos de Orientación e Avaliación e Orientación de Competencias Profesionais.

Na actualidade é profesora asociada LOU na Universidade de Santiago, compatibilizando esta actividade profesional, coa actividade desenvolvida nun centro privado concertado, que oferta niveis nas etapas educativas de infantil, primaria, secundaria e bacharelato, como orientadora e profesora.

As súas principais liñas de investigación céntranse na acción titorial e a orientación académica e profesional nas diferentes etapas educativas, así como a orientación ao longo da vida, e, a atención á diversidade. Ten experiencia como investigadora en diversos proxectos nacionais e europeos e publicacións e achegas a congresos.