Please enable JS

Teses

A formaçao continua de professores como resposta para a equidade e sucesso educativos: avaliaçao, Tic e diferenciçao. Um estudo de caso

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Autor :Oliveira Cardoso, D.

Ano :2014

Procesos de construcción de creencias sobre tecnología educativa: Estudio de casos en la formación inicial de maestros de Ed. Primaria

Director : Adriana Gewerc Barujel

Autor :Fernando Fraga Varela

Ano :2014

La mediación de Squeak etoys en el dessarrollo del concepto de fracción: una experiencia construccionista en una escuela de Galicia

Director : Adriana Gewerc Barujel

Autor :Cerapio Qunitanilla Cóndor

Ano :2013

Asesoramento, formación e desenvolvemento profesional do profesorado en exercicio en Galicia

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Autor :Carmen Quintana Rodríguez

Ano :2012

Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar: quimera ou realidade? Análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de Educación Primaria de Galicia

Director : Jesús Rodríguez Rodríguez

Autor :Mª Helena Zapico Barbeito

Ano :2012

Política y departamentos municipales de educación en Galicia

Director : Jesús Rodríguez Rodríguez

Autor :Francisco Mareque León

Ano :2012

Perspectivas de la implantación de modelos de evaluación de aprendizaje desde la gestión institucional

Director : Rufino González Fernández

Autor :Alberto José Picón Martínez

Ano :2012

O Descontentamento e o Desgaste Profissional nos Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Autor :José Brito Do Vale Quaresma

Ano :2012

Tornar-se Professor: Desenvolvimiento Curricular e Construção do conhecimento profissional- Estudo da Formação de professores do 1o Ciclo do ensino Básico na Universidade do Minho.

Director : Mª Lourdes Montero Mesa

Autor :Carlos Manuel Ribeiro da Silva

Ano :2011