Post publicado por Silvia Santos López

    Silvia Santos López
    Por Silvia Santos López
    ¿creedes que os/as nenos/as, pais e docentes contan cunha competencia dixital suficiente para realizar unha ensinanza-aprendizaxe online?