¿Libro dixital ou libro físico?

Despois da pasada sesión interactiva na que levamos a cabo un exercicio sobre a análise de material escolar e a preferencia dos libros de texto físicos e os dixitais, estívenme informando algo máis sobre este tema.

Atopei un artigo de Julia Bernal no cal se dicía que o libro dixital nunca podería substituír ao libro físico, pero iso é algo que hoxe en día se podería discutir dadas as circunstancias.

Actualmente moita xente se dicide a ler obras mediante libros dixitais, evitando comprar un cada vez que estean interesados nunha novela ou outro texto. Algúns dos argumentos que se daban neste artigo eran que “non só é unha cuestión de que o libro dixital non transmita sensacións agradables porque non o tocamos, non o ulimos, non vemos o seu volume en conxunto... ou porque esteamos obrigados a visualizalo a través dun ordenador, condicionándonos á postura ou situación na que o leemos. Hai algo máis que, en certo modo, nos incomoda... Ese algo quizais sexa a pouca capacidade de elección que, como lectores, nos deixan, sobre todo no que ao formato se refire.”

A pesar destes inconvintes, que si e verdade que afectan a moitos lectores, son moitas as persoas que se deciden polo libro dixital movidos pola súa comodidade de poder levalos a calquera lado, e que cada vez máis deixan de lado ao libro físico.

Todo isto vese reflexado cada vez máis nos centros educativos, onde día a día en cada un deles se van plantexando se sería bo substituír aos libros físicos polos dixitais, algo que en moitos deles xa teñen decidido, e se non substituír, implantar os dous tipos de libro na súa educación.

Algunhas das vantaxes da introdución dos libros electrónicos nos centros educativos son as seguintes:

 • Máis eficiencia do sistema educativo.
 • Mellora do rendemento académico no que se refire á adquisición das competencias básicas e profesionais.
 • Maior motivación dos estudantes.
 • Mellora do acceso a contidos actualizados.
 • Innovación dos escenarios e metodoloxías pedagóxicas.
 • Maior adaptación do proceso de ensinanza aprendizaxe – e dos centros educativos – ao novo contexto creado pola globalización, a crecente competitividade internacional e a aplicación constante e acelerada dos coñecementos científicos á vida cotiá.

Por todo isto é que considero que non está tan claro iso de que o libro dixital nunca poida substituír ao libro físico, xa que cada vez son máis as persoas que prefiren os primeiros e que deixan de lado ao segundo sen deixar claro o futuro destes últimos. 

Comentarios

 • Sandra Dorado

  Entrada interesante Lara, yo también me centré en la comparación entre un tipo de libro y otro, ya que creo que es un tema que está muy de actualidad. Me llama la atención las ventajas que destacas del libro electrónico, sobre todo estoy de acuerdo con aquella que resalta el aumento de la motivación en el alumnado, ya que además bajo mi punto de vista, son recursos automotivacionales; es decir, provocan que sean los propios alumnos/as los que busquen los motivos para la realización de un determinado trabajo. Este aspecto, relacionado en gran medida con la autonomía, permitirá desarrollar una capacidad crítica y reflexiva de los sujetos, al situarse fuera de cualquier tipo de atadura o dependencia con relación a los libros de textos. Es decir, este autonomía no provocará que los alumnos/as, al igual que muchos profesores/as de hoy en día, dependan únicamente y exclusivamente de los contenidos aportados por un libro. Un saludo Smile

 • Diego Brandariz

  Me parece un tema de total actualidad y polémica! Está claro que las nuevas tecnologías han cambiado nuestros estilos de vida, refiriendome también al libro digital. Me parece que el formato de lectura digital es un método muy innovador y motivante, además de que permite tener multitud de libros en un solo soporte. Es cierto que el disfrute del formato físico de un libro es muy satisfactorio aún hoy en día, pero no está claro que lo sea para las próximas generaciones, que nacen con tablets y smartphones bajo el brazo. A pesar del aprecio a los libros físicos, me quedo con el libro digital por varias razones: puedes leer varios libros en un aparato que es más ligero que un solo libro, con dicho aparato puedes hacer más cosas que leer (en caso de que sea una tablet, por ejemplo), el libro digital supone una responsabilidad ambiental con respecto a la fabricación desmasificada de papel y, lo que puede ser definitivo, pienso que nuestra sociedad evolucionará hacia tecnologías como esta, abandonando el libro tradicional salvo casos excepcionales como obras de auténtico valor. 

  Independientemente de la polémica entre el libro físico y digital, a mi parecer el libro digital debería estar indudablemente presente en las aulas, ya que es donde más se desembolsa en cuantías de libros idénticos para millones de estudiantes... por lo que creo que libros físicos como los dedicados al sistema educativo deberían pasarse a lo virtual, reduciendo así el gasto de papel además de modificar la metodología escolar, motivando a los que están por llegar. Un saludo Lara!

 • Ana María Rey Calvo
  Como ben plantexas Lara, coa chegada do libro dixital moitos de preguntámonos que vai pasar co libro tradicional. Dende o meu punto de vista creo que as ventas do libro tradicional se están vendo afectadas reducíndose a compra destes exemplares debido a popularidade que estan tendo os e-books. Sen embargo,  penso que nunca chegará a desparecer polas vantaxes e posibilidades que oferta.
  Ben é certo que a tecnoloxía e concretamente os libros electrónicos, nos ofrecen moitos avances pero un libro en papel sempre vai estar nas nosas vidas ofrencédonos a posibilidade de desfrutar da verdadeira esencia dun libro (tocalo, manexalo, hulilo,..).
  Persoalmente, son máis partidaria do libro de toda vida pero teño que recoñecer que o dixital ofrece importantes vantaxes como as que mecionas no teu post. 
  Un saúdo Smile