O futuro "online" do automóbil.

Según este artigo os coches do futuro non precisan persoas que os conduzcan. Este aparcará, acelerará, freará e detectará semáforos cando se lle presente. 

Este auto intentará asumir todos os riscos online con unha gran diferenza con respecto a un ordenador, o cal non pode provocar un accidente nunha carretera. 

"A conexión  a internet é unha condición imprescindible para un coche autotripulado" explica Volkmar Tanneberger, jefe de electrónica de volkswagen. 

Isto tamén significa una porta a novos problemas, xa que os protocolos de seguridade van moi por detrás, debido a que non son capaces de protexernos de ciberataques ou da invasión da privacidade. 

Finalmente e dende o meu punto de vista, gustaríame destacar que outro problema tamén pode ser que aquelas persoas as cales lles guste a conducción non serán compatibles co futuro online do automobil.