• Blogs
  • Marina
  • Somos solitarios que estamos permanentemente conectdos

Somos solitarios que estamos permanentemente conectdos

Onte, en “El Hormiguero” o invitado ao que Pablo Motos entrevistou foi Jordi Evole, no transcurso da entrevista saeu unha frase do sociólogo Zygmunt Bauman que di: “Somos solitarios que estamos permanentemente conectados” a cal me fixo reflexionar no que hoxe en día está acontecendo na sociedade, cada día as relacións sociais danse, en maior medida, a través de pantallas, nas redes sociais... que cara a cara.

As tecnoloxías cambiaron moitas cousas e, entre elas, o comportamento dos suxeitos, a nosa forma de vida.

 A día de hoxe, a gran maioría das persoas vive enganchada ás novas tecnoloxías, si vamos por a rúa  vemos que case todo o mundo vai mirando o móvil, si estamos nun bar e nos paramos a observar o que sucede ao noso redor, podemos ver que moitos dos individuos, a pesares de estar en compañía doutros, non están mantendo ningún tipo de comunicación cara a cara, senón que o están facendo a través do seu dispositivo móvil, os nenos e nenas xa non se reúnen para xogar, pasan o seu tempo libre diante dunha pantalla e, como isto, moitas cousas máis.

Isto faime pensar na maneira na que as TICs están influíndo na sociedade, os cambios que a tecnoloxía provoca nos valores e nas conductas dos individuos. Esa frase fíxome relfexionar na gran labor que, como pedagogos e pedagogas, temos por diante. Estou dacordo en que a tecnoloxía nos ofrece moitas vantaxes pero, á súa vez, considero que un mal uso ou un uso excesivo da mesma pode traer consigo moitos problemas; como pode ser que, nun futuro, as relacións sociais cara a cara sexan escasas, xa que, a través de internet podemos formarnos, podemos comprar,  comunicarnos, realizar o noso traballo etc. por iso, debemos formarnos moi ben neste ámbito para, primeiramente, aprender a facer un bo uso das mesmas e, logo poder ensinar aos demais a facelo.

Comentarios

  • Andrea Bermúdez

    ¡Hola Marina! Muy interesante a la par que realista la descripción que realizas sobre el escenario social actual, en el que parece que la única variable en común que nos une es el uso de los dispositivos móviles. Hemos desarrollado la habilidad de desconectar de nuestro alrededor para conectarnos con otros contextos ajenos a nuestra realidad, como si sólo captase nuestra atención aquello que se esconde detrás de la pantalla.

    Me resulta muy acertado el reto que lanzas sobre la labor que desde el ámbito pedagógico se debe realizar para que se produzca una reeducación en los hábitos del uso de dispositivos tecnológicos.

    Un saludo!