Brecha digital

A brecha dixital é a separación que existe entre as persoas que utilizan as tecnoloxías da información e da comunicación como unha parte rutinaria da súa vida e aquelas que non teñen acceso as mesmas e ainda que teñan acceso non saben como utilizalas. 

A brecha dixital pode ser definida en termos da desigualdade de posibilidades que existen para acceder a información, o coñecemento e a educación mediante as TIC. A brecha dixital non se relaciona soamente con aspecto sexclusivamente de carácter tecnolóxico, é un reflexo de unha combinación de factores socioeconómicos e en particular de limitacións e falta de infraestructura de telecomunicacións e informática. 

A brecha dixital non é en esencia un problema de provisión de servizos tecnolóxicos. A súa reducción non se logra coa implantación de proxectos aislados, máis ben a redución depende de procesos nos que a poboación esté intimamente relacionada e con visión hacia un desenvolvemento sostible, sin paternalismos e cuxa evolución e progreso este en mans da sociedade misma.  (Serrano Santoyo e Martínez Martínez, 2003). 

Dado que a brecha dixital non é un fenómeno meramente tecnolóxico, e está influenciada por múltiples factores, entre eles os sociais, económicos, políticos, etc. é moi difícil a súa medición dunha maneira cuantitativa precisa.

Para mediar a brecha dixital hai que tomar en conta outros parámetros no seu conxunto, para esto moitas organizacións internacionais xeran reportes periódicos para caracterizar este fenómeno. Cada unha delas utiliza diversos factores para xerar os seus propios indices. 

Os esforzos por reducila evolucionaron dende a idea inicial de que o só dotar de computadores e acceso a Internete se impactaría no desenvolvemento sostible das comunidades. (Serrano Santoyo e Martínez Martínez, 2007). 

brecha.jpeg

Podemos atopar diferentes tipos de brecha dixital, como pode ser a de xénero, a cognitiva ou a xeneracional, e eu no meu blog voulle dedicar unhas liñas a esta última. 

A brecha dixital xeneracional supón un dos maiores quebradeiros de cabeza para os paises desenvolvidos. Este fenómeno está centrado na distancia que separa os nativos dixitais e aos inmigrantes dixitais, é dicir, a fractura no uso das tecnoloxías entre os menores e os maiores de 45 anos. Este problema adquire unhas dimensións maiores ao comprobar o envellecemento da poboación mundial. 

Ante esta situación é necesario reflexionar sobre o orixe desta fractura e buscar novas formas de introducir as persoas de maior idade nas novas tecnoloxías. 

Outra das grandes barreiras qeu deben superar as persoas situadas no grupo de exclusión é o medo debido ao seu descoñecemento das novas tecnoloxías. (Alonso, 2011). 

 

fotolia24337747subscriptionxxl.jpg

Despois de toda esta información recollida, penso que é moi importante facer máis pequena a brecha dixital existente, e sobre todo fago fincapé na xeracional porque me toca vivila moi de cerca, xa que hai veces que teño que ver como miña sobriña lle enseña cousas a meus pais na tablet, cando unha rapaza pequena ten moito máis coñecemento do uso das tecnoloxías que os adultos. 

Creo que non estaría mal que todos tivesen a oportunidade de acceder a procesos de aprendizaxe das tecnoloxías, e xa nin que decir, que todos puidesen ter acceso as tencoloxías nesta sociedade, onde agora case todo se fai a través delas. 

 

Bibliografía: 

Serrano Santoyo, A. e Martínez Martínez, E. (2003). La Brecah Digital: Mitos y Realidades. Mexico: UABC. Extraído de http://www.labrechadigital.org/labrecha/LaBrechaDigital_MitosyRealidades.pdf

Serrano Santoyo, A e Martínez Martinez, E. (2007). La evolución hacia una nueva brecha digital. Extraído de http://www.labrechadigital.org/labrecha/Articulos/la-evolucin-hacia-una-nueva-brecha-digital.html

Alonso, A. (2011). La brecha digital generacional. Extraído de https://revistahomodigitalis.wordpress.com/2011/04/03/la-brecha-digital-generacional/

 

 

 

 

Comentarios

  • Aino

    Hola Nuria. Me ha llamado la atención tu publicación, ya que conocía el término de la brecha digital, y también de la generacional y sí, es increíble como una niña pequeña sin que nadie le haya enseñado, puede enseñarle ella a personas adultas, Ante este tipo de situaciones, me hayo ante una controversia, ya que por un lado se desmitifica la idea de que los niños son menos inteligentes que los adultos, cosa que no es cierta, considero que la gente parece que la gente pierde con los años, pero por otro lado, me da pena que los niños de hoy en dia pasen más tiempo delante de un ordenador que jugando en el campo o con otros niños. En cuanto a las personas mayores y el uso de las TIC, con muchas personas habria que ir más alla, ya que por ejemplo mi abuelo está llegando a los 70 años, y utiliza el Whatsapp sin mayor dificultad, pero me duelen los ojos cada vez que me escribe uno, por tanto, con este tipo de personas habría que no sólo darles formación sobre las nuevas tecnologías, sino ampliar en campo a la ortografía, lectura y las dem´´as competnecias básicas que hoy en día deberían de estar totalmente suplidas.