Ángela Rodríguez

Estudante de Pedagoxía na Universidade de Santiago de Compostela

Ferramentas para un Entorno Persoal de Aprendizaxe

Actualmente, na rede existen milleiros de fontes de información e de ferramentas dixitais que están á nosa enteira disposición para o seu uso e consulta. Do mesmo xeito, tamén nos atopamos coas redes sociais e outras plataformas dende as cales contactar con outras persoas para crear e compartir información.Esta sobreabundancia de recursos fixo que os Entornos Persoais de Aprendizaxe sexan moito máis ricos e complexos.

Entorno Persoal de Apredizaxe ou PLE (acrónimo de Personal Learning Environment) é definido por María Lavilla (2017), citando a Linda Castañeda e Jordi Adell, como un "conxunto de fontes de información, ferramentas, conexións e actividades que cada persoa utiliza de forma asidua para aprender". Un PLE é, por definición, persoal. Polo tanto, cada persoa é libre para organizalo ou xestionalo como máis se axuste ao seu modo de aprender.

David Álvarez, na súa entrada de blog titulada "Gestionando el caos a través de mi PLE", comparte cos seus lectores e lectoras as ferramentas que el mesmo emprega para a curación de contidos (buscar- filtrar- agrupar- compartir), dividindo estas en tres grandes bloques:

- Primeiramente, as fontes de información. O autor emprega catro fontes de información: Scoop.it, Alertas de Google, Twitter e RSS. Esta abundancia de contidos chega ao seu correo electrónico, onde é debidamente organizada. 

- Tras isto, a Filtración de contidos. Para ela emprega unha ou varias das seguintes ferramentas: a papelera de reciclaxe (nela acaban os contidos que carecen de relevancia ou reiterativos), Delicious (biblioteca pública de recursos dixitais onde van a parar os contidos máis relevantes), Instapaper (servicio co que marca aqueles documentos que chegan a súa "bandexa de entrada" pero que nese momento non pode revisar, pero que lle parecen interesantes) e Pocket (moi similar ao anterior, pero permite, ademáis, engadir etiquetas). Tamén nesta segunda fase emprea Scoop.it, a medio camiño entre o filtrado e a curación de contidos, para publicar lecturas que ao seu xuizo son relevantes. E por último, unha rede social, Twitter, para a difusión seleciva de información, poñendo a disposición da comunidade os contidos sen agregar valor nin facer ningún tipo de curación.

- Como último bloque, a Recreación ou creación de novos contidos. Para esta fase final, a selección previa de contidos é fundamental. Ademáis, tamén menciona servicios que emprega para o aloamento de imáxenes e diagramas (Flickr), presentacións (SlideShare) e vídeos (Youtube).

Sen dúbida, un "post" moi interesante de cara á curación de contidos, un proceso moi necesario nun tempo no que temos a disposición unha cantidade de información realmente xigantesca, pero no que non todo o que chega ás nosas máns é cen por cen válido e/ou fiable, e no cal corremos o risco de "intoxicación" coa sobreinformación. Debo recoñecer que as únicas ferramenta que coñezo das mencionadas por David Álvarez son Twitter, RSS e Scoop.it (posto que foi empregada nunha clase interactiva).

Persoalmente, atopo moi interesante, especialmente de cara ao ámbito profesional (pero tamén para o persoal), ter coñecemento dos diversos instrumentos que existen para a curación de contidos. A través das diversas ferramentas citadas, podemos crear unha maneira persoal de "xestionar o noso caos", e deste xeito estaremos dando un paso máis para ser dixitalmente competentes. Isto fai plantexarse a seguintes cuestión: que competencias dixitais necesita un pedagogo para o seu traballo profesional? 

No plan de estudo da Universidade de Santiago de Compostela, no que respecta ás competencias que debe adquirir un estudante de pedagoxía, aparecen dúas referidas ás tecnoloxías:

- Ampliar os coñecementos teóricos e metodolóxicos necesarios para a planificación, programación e avaliación de accións formativas en contornas presenciais e virtuais, así como para a organización, desenvolvemento e xestión de programas e equipos educativos.

- Asesorar sobre a integración das tecnoloxías da Información e a Comunicación nos procesos educativos e formativos. 

Por outra banda, buscando en diferentes páxinas de oferta de emprego, son diversas as competencias dixitais que se lle requieren a un pedagogo. Entre elas, as seguintes:

- Nivel avanzado en Paquete Office.

- Especialista en e- Learning.

- Dominio LMS.

- Amplos coñecementos en aplicacións informáticas e- recruitment.

- Articulate Storyline 360.

- Ferramentas de edición de video e de deseño (Photoshop, Gimp, Ilustrator, etc.)

- Ofimática.

- Redes sociais: Facebook, witter, Linkedin, Skype...

Chamoume realmente a atención que para un posto de traballo se requira saber empregar diversas redes sociais, ainda que, sabendo que estas forman parte da noso día a día, paréceme relevante que se sepan empregar. 

Ao recoller información, puiden observar que son moitas e moi diversas as competencias que se lle solicitan a un profesional da pedagoxía para exercer a súa labor, o cal me parece obvio debido ao gran impacto que as novas tecnoloxías están a ter no ámbito educativo e en moitos outros nos que a figura dun pedagogo sexa necesesaria. 

BIBLIOGRAFÍA EMPREGADA:

Lavilla, M (2017, enero 16). Qué es un entorno personal de aprendizaje o PLE y cómo desarrollarlo [Entrada de blog]. Recuperado de http://www.aikaeducacion.com/tendencias/que-es-un-entorno-personal-de-aprendizaje-o-ple-y-como-desarrollarlo/

http://www.usc.es/gl/centros/cc_educacion/titulacions.html?plan=13327&estudio=13328&codEstudio=12886&valor=9

https://www.indeed.es/m/jobs?adposition=1t1&creative=109656708286&param1=&network=g&param2=&q=Pedagogo&random=11118219116631043548&gclid=Cj0KCQiA2snUBRDfARIsAIGfpqHHd8vMKCTd3V9yEG31ZN3D-JxlinOS4FVNQFgYdrW2imoTwWjH-6AaAm-xEALw_wcB&matchtype=b&placement=&aceid=&keyword=&device=t&devicemodel=

Comentarios

 • Sara Piñeiro

  En estos momentos la tecnología y los avances que en ella hacen resultan de gran importancia debido a la relevancia que se le otorga que todos estemos actualizados a cada momento, y por lo tanto, con especial mención a los profesionales, y más particularmente, a los profesionales en el ámbito de la Educación, puesto que somos los ejemplos a seguir por otros usuarios. Como ya hacía referencia en otros posts anteriores, creo firmemente en la importancia de la formación en la tecnología ya que implica el conocimiento de un área demasiado extenso y que la formación obtenida nunca será suficiente para saber todo lo que abarca. Así mismo, las redes sociales están a la orden del día, y en la misma línea, es lógico que cualquier profesional sepa manejarlas con facilidad y conozca su funcionamiento. Hablo personalmente cuando digo que también sería necesario tener un poco de información a mayores sobre las grandes redes sociales, ya que aunque las utilizamos día a día, puede que no las estemos utilizando adecuadamente o bien que no le quitemos el máximo rendimiento a esa plataforma. 
  Es más, en el siguiente artículo que encontré buscando en la web (https://www.puromarketing.com/29/29874/terrenos-trabajar-redes-sociales-para-crear-marca-personal.html) habla de la importancia de la apariencia que tenemos en las redes sociales en nuestro ámbito profesional y cómo puede afectar a nuestro trabajo. Aquí se muestra pues la importancia que le otorgamos a la tecnología, y más concretamente al papel de las redes sociales. Por tanto también deberíamos de hacer una curación de contenidos en aquello que publicamos, en lo que subimos y en todo en lo que no vemos relacionados en las redes sociales.
  Otra de las competencias digitales que me parecen muy necesaria e importante es la curación de contenidos que podemos realizar en la web. Realmente no somos conscientes de la cantidad de información que está colgada en internet hasta que nos sentamos y nos predisponemos a buscar datos para la realización de un trabajo académico, o simplemente buscar información de un suceso que nos llame la atención. Es normal que se tenga que seguir un proceso para ello, pues no toda la información con la que nos encontramos es válida y fiable. 
  Por último, discrepo ante la idea de que el “Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)”, sea realmente personal, ya que está conformado por muchas otras personas y los conocimientos que ellos plasman y comparten en la red. Quiero hacer referencia a una clase interactiva que tuvo lugar hace unos días en la cual se discutía en un momento la importancia de compartir o no en las redes sociales, y que hubiera algunas personas que se situaban en el lado de “no es necesario compartir aquello que nos parece interesante”. Creo que ya es hora de concienciarse que en esta época el conocimiento se está desenvolviendo a la hora de leer informarse, compartirlo o bien reelaborarlo con vivencias o experiencias propias que se puedan aportar. Está claro que es importante que estas experiencias u opiniones estén también basadas o fundamentadas y no sean meras invenciones o creencias. 
  Debemos formarnos como profesionales objetivos que estén continuamente actualizados buscando nueva información y recreando con “marca de la casa” aquello de lo que podemos aportar algo. Y gracias a las herramientas que David Álvarez en su post nos hace llegar, podemos hacer uso de algunas de ellas para conseguir una buena curación de contenidos y formarnos como buenos profesionales en nuestro campo.

   

 • Sara Piñeiro

  En estos momentos la tecnología y los avances que en ella hacen resultan de gran importancia debido a la relevancia que se le otorga que todos estemos actualizados a cada momento, y por lo tanto, con especial mención a los profesionales, y más particularmente, a los profesionales en el ámbito de la Educación, puesto que somos los ejemplos a seguir por otros usuarios. Como ya hacía referencia en otros posts anteriores, creo firmemente en la importancia de la formación en la tecnología ya que implica el conocimiento de un área demasiado extenso y que la formación obtenida nunca será suficiente para saber todo lo que abarca. Así mismo, las redes sociales están a la orden del día, y en la misma línea, es lógico que cualquier profesional sepa manejarlas con facilidad y conozca su funcionamiento. Hablo personalmente cuando digo que también sería necesario tener un poco de información a mayores sobre las grandes redes sociales, ya que aunque las utilizamos día a día, puede que no las estemos utilizando adecuadamente o bien que no le quitemos el máximo rendimiento a esa plataforma. 
  Es más, en el siguiente artículo que encontré buscando en la web (https://www.puromarketing.com/29/29874/terrenos-trabajar-redes-sociales-para-crear-marca-personal.html) habla de la importancia de la apariencia que tenemos en las redes sociales en nuestro ámbito profesional y cómo puede afectar a nuestro trabajo. Aquí se muestra pues la importancia que le otorgamos a la tecnología, y más concretamente al papel de las redes sociales. Por tanto también deberíamos de hacer una curación de contenidos en aquello que publicamos, en lo que subimos y en todo en lo que no vemos relacionados en las redes sociales.
  Otra de las competencias digitales que me parecen muy necesaria e importante es la curación de contenidos que podemos realizar en la web. Realmente no somos conscientes de la cantidad de información que está colgada en internet hasta que nos sentamos y nos predisponemos a buscar datos para la realización de un trabajo académico, o simplemente buscar información de un suceso que nos llame la atención. Es normal que se tenga que seguir un proceso para ello, pues no toda la información con la que nos encontramos es válida y fiable. 
  Por último, discrepo ante la idea de que el “Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)”, sea realmente personal, ya que está conformado por muchas otras personas y los conocimientos que ellos plasman y comparten en la red. Quiero hacer referencia a una clase interactiva que tuvo lugar hace unos días en la cual se discutía en un momento la importancia de compartir o no en las redes sociales, y que hubiera algunas personas que se situaban en el lado de “no es necesario compartir aquello que nos parece interesante”. Creo que ya es hora de concienciarse que en esta época el conocimiento se está desenvolviendo a la hora de leer informarse, compartirlo o bien reelaborarlo con vivencias o experiencias propias que se puedan aportar. Está claro que es importante que estas experiencias u opiniones estén también basadas o fundamentadas y no sean meras invenciones o creencias. 
  Debemos formarnos como profesionales objetivos que estén continuamente actualizados buscando nueva información y recreando con “marca de la casa” aquello de lo que podemos aportar algo. Y gracias a las herramientas que David Álvarez en su post nos hace llegar, podemos hacer uso de algunas de ellas para conseguir una buena curación de contenidos y formarnos como buenos profesionales en nuestro campo.

   

 • Ángela Rodríguez

  Gracias polo teu comentario e aportación Sara, paréceme verdadeiramente interesante. Especialmente o artigo do que fas referencia, sen dúbida leereino e reflexionarei sobre el para algún próximo post. Por outro lado, dicir que a palabra "persoal" se atopa explícita en Entorno Persoal de Aprendizaxe (PLE). Non me refiro con isto a que a documentación e información que forme parte do PLE de cada un sexa de elaboración propia, pero si a maneira de xestionalo e organizalo, adaptándose á maneira de aprender de cada un, de ahí a palabra "persoal".