A tecnoloxía avanza máis ca educación

      Hoxe quero falarvos sobre a evolución paralela de tanto a tecnoloxía como a educación. Creo que se pode ver claramnete que a evolución da tecnoloxía succede de forma exponencial en comparación coa da educación. Con isto, xorden tamén moitas preguntas como por exemplo: substituirá a tecnoloxía aos profesores? 

      A difusión de contidos educativos hoxe en día é moito máis maior que a que se daba antes, sin embargo son utilizadas correctamente? En canto a pregunta que fixemos no parágrafo anterior, cabe mencionar que a figura dun profesor/a sempre será imprescindible debido a necesidade de orientar ao alumnado cara unha utilización adecuada das tecnoloxías, posto que son unha ferramenta e non unha substitución da educación.

    En canto a miña opìnión, quero  destacar a intensidade coa que evoluciona a tecnoloxía con respecto a eduación. Hoxe en día e cara ao futuro aínda máis, a evolución das sociedades teñen como elemento central a tecnoloxía, polo que é necesario que dende unha idade temprá se sepa utilizar coherentemente as tecnoloxías e saber como beneficiarse educativamente das mesmas. O feito de que a tecnoloxía hoxe en día poida chegar a casi todo o mundo supón tamén o mismo para a eduación. Sen embargo estas non son xestionadas da forma máis adecuada para que poidan chegar a sitios que non teñen a facilidade económica, polo vexo necesario a implementación  por parte dos países de distintos proxectos que chegen a sitios con esta necesidade.