Innovación Educativa

Comentarios

  • Irene López Crespo

    A Universidade Internacional de Valencia recibiu este prestixioso galardón, posto que fixo unha gran demostración dunha evidencia que non goza de moitos adeptos: emprego das ferramentas 2.0 dentro e fóra da aula. 

    O proxecto recibiu este recoñecemento, posto que contribuíu a demostrar que as novas tecnoloxías adaptadas a educación proporcionan moitos e moi ricos recursos e vantaxes, non só para aprender, senon, tamén, para aprender a aprender, xa que tamén trata a formación do profesorado. 

  • Adriana

    Y como relacionas esto con lo que estamso haciendo nosotros, ves alguna diferencia, alguna similitud?'