Reflexión sobre a búsqueda de información en internet

 

Na clase interactiva de hoxe podemos dicir que vimos "un mundo fora de Google". Un mundo no que temos numerosos buscadores e secadra que nos levan con mellor exactitude ao que queremos buscar.

Hai numerosas formas de obter a información que buscamos en internet:

 • Mediante Metabuscadores: utiliza varios buscadores á vez. Por exemplo: dogpile, Yippy, metacrawler, ixquick...
 • Aplicación de símbolos como as comillas ("") ou o asterisco (*)
 • Aplicación dos operadores boleanos (and, or, not)
 • Motores de búsqueda como Google, yahoo, etc
 • Introducción de palabras clave
 • Búsqueda avanzada
 • Buscadores Xerárquicos: son unha guía de directorios nos que se vai da información máis xeral á máis categórica. Listan lugares e clasificaos en categorías.
 • Buscadores en Tooblar: instálase de forma predeterminada como unha barra de búsqueda e soe vir como complemento en certas instalacións.
 • Buscadores especializados: tratan temas específicos.
 • Buscadores de noticias (cunoticias.com)
 • Buscadores de archivos
 • Buscadores de buscadores (buscopio)
 • Sildeshare: contén diapositivas que trata sobre temas específicos que outra xente comparte
 • Dialnet: búsqueda de revistas educativas
 • Folcsonomia:forma de catalogación de enlaces de manera colaborativa. Por exemplo: delicious
 • Diigo: sistema de gardar e catalogar a información persoal de maneira privada ou pública na red

En definitiva, hoxe analizamos numerosos métodos de busqueda de información que nos permiten chegar a ela de maneira máis específica e secadra de maneira máis eficaz. Foi unha clase na que aprendimos bastante, fóra da nosa búsqueda en google.