Proyecto Creta (Centro de Recursos de Tecnologías de Ayuda)

O Proxecto CRETA, é unha iniciativa pioneira en España e en Europa, levada a cabo na rexión de Murcia, cuxo obxectivo principal é o de "servir de apoyo y asesoramiento a toda la Comunidad Educativa, con la finalidad de ayudar en la mejora de la calidad de la respuesta educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, a través de la integración curricular de las Nuevas Tecnologías".

Dito proxecto diríxese tanto a centros de infantil como de primaria e secundaria, ofrecendo non só apoio ós alumnos con N.E.E se non tamén as súas familias e profesorado.

Algún dos aspectos que contempla, este Centro de Recursos Tecnolóxicos, son os seguintes:

Información documental, programas educativos adecuados para traballar distintos contidos curriculares;formación ao profesorado, as familias e aos centros de atención a discapacidade, ademais de dotar ós centros de Tecnoloxías de Axuda.

Dentro desas axudas técnicas, podemos distinguir algunhas delas nas seguintes imaxes:

 

image               image       

          ratos adaptados                                                                   pulsadores

 

 

 

 

 

  image        image

                 teclados adaptados                                    teclado para lengua

 

 

No tocante a función que cumpre a tecnoloxía, neste caso só podo dicir que "unha imaxe vale máis que mil palabras" e nunca mellor dito.