Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

Modelos de Orientación e Modelos de Asesoramento

Nos arquivos "Modelos de Orientación" e "Modelos de Asesoramento" podemos atopar un achegamento ás diferentes clasificacións que sobre estes modelos podemos atopar.

Ademais, no arquivo  "¿Son o mesmo os modelos de orientación que os modelos de asesoramento? pódese atopar unha pequena reflexión sobre a principal diferencia que dende o meu punto de vista presentan estes modelos.