Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

clase do mércores 23 de outubro de 2013

Por motivo da folga convocadas para os días 22, 23 e 24 non acudimos a esta sesíon do día 23 de outubro.

Sempre soía facer unha entrada de blog co que nas sesións de aula se leva a cabo pero neste caso adxuntarei un arquivo debido a que recompilei fotografías da folga do día 24 de outubro.

No arquivo titulado clase do mércores 23 de outubro de 2013 poderedes atopar dita información.