Reflexións persoais sobre as culturas de traballo propostas por Hargreaves.

O enlace que se mostra ao final desta entrada fai referencia a un arquivo no que podedes consultar as miñas opinións persoais acerca de cada unha das culturas de traballo propostas por Hargreaves no seu libro Profesorado, Cultura y Postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el profesorado). En dito arquivo faise, primeiramente, un achegamento ao que é cada unha das culturas e, posteriormente, expoño a miña opinión persoal ao respecto de cada unha delas.

http://stellae.usc.es/red/file/view/47037/reflexins-persoais-sobre-as-culturas-de-traballo-propostas-por-hargreaves