Aproximación conceptual aos Estudos de Casos

Na última sesión de clase estivemos traballando con dous estudos de casos de asesores en centros educativos. Coa finalidade de descubrir un pouco máis sobre o que realmente son os estudos de caso atopei este arquivo na rede onde Carmen Álvarez Álvarez e José Luis San Fabián Maroto, realizan unha aproximación conceptual e analizan as características básicas dun estudo de caso, os diferentes tipos, as fases da súa elaboración e cómo pode asegurarse a credibilidade dos datos recollidos, así como as súas principais ventaxas e limitacións.

Qué son os estudos de casos?