Lucía Reges Fernández

leda, risueña, divertida, forte mentalmente, comprensiva, empática, impulsiva, tímidísima, asesora...

IMPORTANCIA DA FIGURA DO PSICOPEDAGOGO.

Lucía Reges Fernández.

Despois de que Lourdes Montero asistirá ao Seminario do OBIP (Observatorio Internacional da Profesión Docente) “El malestar y el bienestar en la profesión docente. Políticas, prácticas y experiencias” onde profesionais de diversos países tales como España, Arxentina, Uruguai, México, Brasil, Bolivia, etc.  Adicamos un tempo na aula escoitar o que Lourdes nos comentou do que nese seminario se tratara.

Algo que me gustou especialmente escoitar foi que se falara da figura do psicopedagogo como unha figura importante nos centros educativos. O motivo é o rol burocrático e administrativo que están adquirindo os directores dos centros. Por iso pensan nos psicopedagogos para ocupar o posto de solucionador  de conflictos, anticiparlos, gestionar las relaciones entre todos los colectivos que conforman el centro escolar, etc. Neste caso, o psicopedagogo encontraríase no mesmo nivel xerárquico que o equipo directivo.