Revista Comunicar

http://www.revistacomunicar.com/index.php?idioma=es

A revista comunicar é unha revista de comunicacion e educación onde se recollen traballo de investigación en comunicación e educación, especialmente na interrelación de ambos como pode ser a educación en medios de comunicación, medios e recursos educativos, tecnoloxía educativa, recursos informáticos e telemáticos, tecnoloxías audiovisuais entre outras moitas.