ANPE: sindicato independente de profesores

http://www.anpe.es/

Trátase da páxina oficial do Sindicato Independente de Profesores ANPE, formado exclusivamente por docentes da ensinanza pública sen ningún tipo de afiliación política e co interese común de defender os intereses dos docentes da educación pública e o beneficio da educación. 

No seo deste sindicato, púxose en marcha no ano 2005, debido á fraxilidade dos docentes, o DEFENSOR DO PROFESOR, como servizo de atención inmediata e gratuíta dispoñible para os docentes de tódalas Comunidades Autonómas, que precisen e demanden axuda, apoio ou orientación ante calquer tipo de situación de conflictividade e violencia nas aulas.