Scribb

http://es.scribd.com/

Scribb é un sitio web dirixido a compartir documentos de diferente tipo dende presentacións power point ata libros de texto. Utiliza un formato Ipaper, similar ao PDF. Ipaper ao ser construido con Adobe Flash permite ser operativo en diferentes sistemas ( Windows, Linux) sen necesidade de conversión.

A súa consulta é totalente gratuita, sen embargo para ter a posibilidade de descargar un documento é mester darse de alta ademais de subir un documento de autoría propia por cada archivo descargado.