Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/

Web do Ministerio de Educación de España. Onde podemos estar ao día de diversas convocatorias ou cambios en política educativa que se den no Estado español.