Google Académico

http://scholar.google.es/

Google Académico é un buscador de bibliografía especializada. No presente buscador podes ter acceso a documentos científicos, tesis, libros ou artigos de distintas revistas. Sen dúbida é unha maneira sinxela de buscar documentos de especialistas en distintos temas. Por outro lado, permite unha búsqueda especializada dos distintos documentos. 

Debido ao papel preponderante que ocupa Google nas nosas procuras, considero que ter en conta este aspecto é vital para mellorar e especializar as búsquedas que realizamos.