EDUCAWEB

http://www.educaweb.com/
Portal especializado en educación e formación. É un buscador educativo que permite acceder a diversos recursos: cursos, estudos, formación, becas, centros e outros temas de interese.
Proporciona información de orientación académica e profesional dirixido á comunidade estudantil e a profesionais de diversos ámbitos. Ademais, é un servizo de apoio ao profesorado e aos profesionais da educación.