Revista Interuniversitaria de Formación do Profesorado

Por silvia
http://www.aufop.com/aufop/home/

A Revista Interuniversitaria de Formación do Profesorado, é o órgano de expresión da Asociación Universitaria do Profesorado (AUFOP), constituída por persoas físicas ou institucionais cuxas liñas de investigación se centran na formación inicial e/ou permanente do profesorado.