educ.ar El portal educativo del Estado argentino

http://www.educ.ar/

educ.ar é o portal educativo de Arxentina, destinado a executar as políticas definidas polo Ministerio de Educación en materia de integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no sistema educativo.

Foi creada gracias ó mecenazgo da Fundación Martín Varsavsky. A labor de educ.ar está encamiñada a auxiliar a docentes e directivos de institucións educativas na incorporación das TIC na práctica docente, a través de varias liñas de traballo,