O meu Entorno Persoal de Aprendizaxe

Para a elaboración do meu PLE (Entorno Persoal de Aprendizaxe) centreime en aspectos cotiás e ferramentas que emprego con asiduidade, como son a producción de contidos, a comunicación, a búsqueda de información, o compartir contidos de todo tipo ou a educación, e todo o relevante a estes puntos.