Ampliación da interactiva do 10/03/2015

Información e ampliación sobre as dferentes maneiras coas que podemos facer unha búsqueda en internet.